Tasarım İlkeleri “Görsel Devamlılık ” ve “Vurgu”

Tasarım İlkeleri “Görsel Devamlılık ” ve “Vurgu”

Görsel Devamlılık

İzleyicinin gözü, tasarım yüzeyinde belli bir yönde hareket eder . Bir tasarımda yer alan öğeler (çizgi, ton, leke, doku gibi) kopukluk yaratmadan geçişler sağlayabiliyorsa görsel devamlılık sağlanmış demektir. Bir tasarımda görsel devamlılığın sağlanması, beraberinde görsel ritmi de sağlayacaktır. Hareket duygusu yaratan görsel ritmler optik devamlılık sağlarlar. Tasarımdaki süreklilik, akıcılık, etkileyicilik ya da gelişi güzel olmayan tekrarlar aracılığıyla tasarımda hareketlilik ve devamlılık sağlanabilir.
Tek bir tasarım içerisinde olabileceği gibi, birden çok tasarım arasında da görsel devamlılık unsuru sağlanabilir. Bütünün, bir parçası olarak algılanması açısından , bir yayın evinin kitap kapaklarında, bir ambalaj tasarımında, bir reklam kampanyası serisinde görsel devamlılık ilkesinden yararlanılabilinir.
 
Vurgu

Tasarımın izleyici açısından ilgi çekici hale gelebilmesi ve izleyicinin dikkatini çekebilmesi için tasarımda vurgu öğesinden yararlanmamız gerekir. Eğer tasarımda vurgu öğesinden yararlanmak isteniyorsa, tasarımcı bunu iyi bir şekilde planlanmalıdır, unutulmamalıdır ki “her şeyin vurgulandığı bir tasarım hiç bir şeyin vurgulanmadığı bir tasarımdır”. Tasarımda vurgu renk, doku, ton, çizgi gibi bir unsurun ön plana çıkması ile sağlanabilir.
 
Yararlanılan Kaynaklar
 
Öztuna, Y (2006), Tasarımda Görsel Rehberler. Grafik Tasarım Dergisi,2, 62-65.

Becer, E (1997), iletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi. 
 
Öztuna, H.Y(2002), Sanatın Özü (Basılmamış Kitap).   

Kodifix Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlığı LTD.ŞTİ. - Web Tasarım - SEO Danışmanlık - Sosyal Medya Yönetimi - Digital Varlık Yönetimi