Laravel ile Sıfırdan Eticaret Projesi
Neler Öğreneceğim?
  • Sıfırdan Proje Oluşturma Yapısı
  • Laravel'in Temel Yapıları, Route, Controller, View, Blade Template Engine

  • Laravel Veritabanı Yapıları, Migration, Model, Seeding, Eloquent ORM, Raw SQL Query, Query Builder

  • Template Yapısı, Partial View Kullanımları
  • Authentication, Validation, Mail Sınıfları, Mailtrap Kullanımı, Kullanıcı Aktivasyon İşlemi
  • Sepet Yapısının Kullanımı, Sipariş ve Ödeme Yapısı
  • Yönetici Sayfaları Oluşturma